NIVÅ 3

Övningar för grupper med regelbunden konsumtion av alkohol

DEBATT1-1024x483

Debattera om alkoholens påverkan på individen och på samhället i stort.


poa_1024x483px_4

Reflektera över vad en ansvarsfull konsumtion av alkohol innebär och skapa verktyg för att kunna säga nej till alkohol.

Genus-1024x483

DU, LAGEN & GENUS

Diskutera lagstiftning om alkohol och fundera över alkoholens påverkan på omdömet, vilka risker vi kan hamna i och om det råder någon skillnad mellan könen.

 

DU-VÄNNER-FRÄMLINGAR-1024x483

Arbeta med frågan om hur alkohol påverkar ungdomar fysiskt och beteendemässigt samt vilket ansvar vi har mot varandra.

poa_1024x483px_21

Identifiera och formulera egna strategier för att motarbeta alkoholkonsumtion bland ungdomar. Informera och utbilda andra ungdomar i din närmaste omgivning.

poa_1024x483px_3

Utarbeta en egen kampanj för att förhindra att ungdomar dricker alkohol.

poa_1024x483px_2

Diskutera och reflektera över hur alkohol framhävs i media och hur det kan påverka individens syn och förhållande till alkohol.

poa_1024x483px_1

Öka medvetenheten om riskerna med alkohol i trafiken och försök förhindra att det sker.