NIVÅ 2

Övningar för grupper där många har prövat alkohol

alkoholdebut2

Arbete med påståenden om alkohol och reflektera över synen på alkohol och vad ansvarsfullt beteende innebär.


poa_1024x483px_9

Öva på att hantera svåra situationer tillsammans med vänner.

poa_1024x483px_8

Experimentera om hur alkoholen påverkar kroppen genom uttorkning.

poa_1024x483px_7

Reflektera över hur grupptryck påverkar ens val vad gäller alkohol och hur våra egna val även kan påverka andra.

hogtideralkohol2

Fundera över varför ungdomar och vuxna ofta konsumerar alkohol vid vissa högtider eller dagar i Sverige.

poa_1024x483px_6

Diskutera och reflektera kring vanliga myter om alkohol och dess påverkan på kropp och känslor.

socialakulturellaaspekter2

Reflektera över de sociala och kulturella skillnader som finns kring alkoholproblematiken.

poa_1024x483px_5

Arbeta med olika fall och testa hur man kan reagera i svåra situationer med sina kompisar.

valhandlingkonsekvens2

Utveckla förståelsen för begreppen “Val”, “Handling” och “Konsekvens” och vad dessa kan få för betydelse på hälsan.

 

svartsprit2

SVARTSPRIT

Medvetandegör problematiken kring smuggelsprit och svartsprit samt poängtera dess direkta risker och konsekvenser.