NIVÅ 1

Testa gruppens erfarenhet av alkohol och övningar vid ingen eller låg konsumtion av alkohol

FESTEN1-1024x483

FESTEN

Förberedande övning för att undersöka ungdomarnas konsumtionsmönster. Diskutera och fundera över vad en lyckad fest egentligen innebär. Indirekt kommer elevernas inställning till fest och alkohol att diskuteras och debatteras.

MAJORITETSMISSFÖRSTÅNDET-1024x483

Förberedande övning för att undersöka ungdomarnas konsumtionsmönster. Eleverna fyller i formulär om eventuell alkoholkonsumtion som du använder som underlag för det fortsatta hälsofrämjande arbete kring alkohol.

 

Läs mer och ladda ner materialet

 

poa_1024x483px_15

ATT TA BESLUT & VARA UNG

Reflektera över vardagliga beslut och tvingas till att tänka igenom hur omgivningen påverkas av våra handlingar.

poa_1024x483px_14

Diskutera begrepp som attityd, respekt och ansvar i förhållande till det faktum att vissa ungdomar väljer att inte börja dricka alkohol och vissa väljer att börja dricka alkohol.

poa_1024x483px_13

Ge eleverna insikt i hur alkohol kan påverka oss på olika sätt.

poa_1024x483px_12

Gör eleverna medvetna om grupptryckets konsekvenser och ge verktyg för att ta sig ur grupptryckssituationer.

grupptryck

 Reflektera över hur positivt respektive negativt grupptryck kan påverka våra egna och andra personers val.

Läs mer och ladda ner materialet

 

poa_1024x483px_11

Eleverna får öva konkreta situationer för att reflektera över vad kamratskap betyder.

SJÄLVKÄNSLA-1024x483

Stärk självförtroendet och öka självkännedomen genom att bli bekräftad och att träna på att ge beröm.

poa_1024x483px_10

Träna på att stå emot påtryckningar om att dricka alkohol och få tips på hur man kan leva för att behålla en bra hälsa.