TREÅRIG UTVÄRDERING PÅGÅR

Med start 2014 genomförs det en treårig vetenskaplig studie av Prata Om Alkohols metodmaterial i samarbete med forskare knutna till Karolinska institutet. Utvärderingen av  Prata Om Alkohol är en randomiserad kontrollerad studie i syfte att undersöka effekterna bland ungdomar som arbetar med Prata Om Alkohols metodmaterial i skolan. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras sommaren 2017. Läs mer om studien här.

Ansvarig forskare: Anders Tengström

 

VETENSKAPLIG STUDIE 2010

2010 genomfördes en sex månader lång vetenskaplig studie av skolprogrammet Prata Om Alkohols metodmaterial i samarbete med forskare från Lunds Universitet och Örebro Universitet. Studien genomfördes med elever i årskurs nio, där hälften av eleverna genomförde pass med skolprogrammet (sk. interventionsgrupp) och andra hälften genomgick inga pass (sk. kontrollgrupp). Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning skolprogrammet påverkade ungdomar att inte dricka alkohol. Läs rapport klicka här.

Studien finns nu även publicerad internationellt på en lista över olika alkoholpreventiva program i världen, Alcohol Education Guide. Här kan du läsa mer om den. Här hittar du sidan där Prata Om Alkohol och studien presenteras (sök på Sverige till höger på sidan).

 

ÅRLIG ANVÄNDARENKÄT

Varje år genomför Prata Om Alkohol en webbenkät bland nya användare för att undersöka användningsgrad och om materialet motsvarar förväntningarna. Årets utvärdering gav liksom tidigare bra betyg till Prata Om Alkohol. Läs 2017 års användarenkät , klicka här.

 

SKOLVERKET OM PRATA OM ALKOHOL

Prata Om Alkohols metodmaterial presenteras i Skolverkets senaste genomgång av material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning. Prata Om Alkohol får höga betyg vad gäller målgruppsanpassning, dialogunderlag, socialt lärande och samverkan. Läs rapporten, klicka här.