varamaterial_idrott

IDROTT

 

Prata Om Alkohols utbildningspaket “Stå upp, Tänk själv” är anpassat för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier.

 

Skolan och idrotten är viktiga hälsofrämjande arenor för unga och fyller viktiga funktioner i det fostrande arbetet. Prata Om Alkohols nya utbildningspaket för NIU-elever och ledare heter ”Stå upp, tänk själv”. Metoden är beprövad och bygger på att skapa trygghet genom att etablera ett gott skol- och idrottsklimat med tillitsfulla relationer.

 

Unga elitidrottare som går i skolan har ofta goda förutsättningar att vara förebilder för barn och andra unga. Inspireras elitidrottselever att vara föredömen kan positiva effekter som ökad kamratanda och trygghet uppnås både i skolan och i idrotten.

 

Mikael Åström, samordnare vid utbildningsträff i Umeå säger, ”En medryckande utbildning med mycket humor och allvar i ett ämne som alla föreningar och klubbar kontinuerligt behöver jobba med”.

 

Klicka här för att beställa metodhäftet anpassat för elitidrottselever (NIU)

 

Kontakta oss för mer information om utbildningen och kostnadsfritt metodmaterial:
telefon 08-410 214 64 eller e-post info@prataomalkohol.se