Slide background

Populärt skolmaterial

24 000 lärare och 700 000 elever

Slide background

Hälsofrämjande undervisning

Vetenskapligt utvärderat

Slide background

Internationell uppmärksamhet

Lanserat i åtta europeiska länder

Slide background

Beställ årlig novellsamling

Sjunde utgåvan ute nu

AKTUELLT: NYA NOVELLSAMLINGAR HÄR

Nu går det att beställa årets upplaga av novellsamlingen. I år har vi även en specialutgåva eftersom vår novelltävling firar 10-årsjubileum. Din klassuppsättning är kostnadsfri att beställa om du arbetar i skolan.

 

Beställ 2017 års upplaga här

Beställ jubileumsutgåva här (alla 20 vinnare i vår tävling på temat ungdom och alkohol från åren 2008-2017 presenteras)

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL PRATA OM ALKOHOL

Skolan når alla ungdomar i en ålder då de prövar och utvecklar en egen identitet. Därför finns det stora möjligheter att påverka deras framtida vanor. Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial som är anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, samtal i grupp och rollspel samt dramatiseringar. Materialet är beställt av 75 procent av alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Ta hjälp av Prata Om Alkohol för att arbeta hälsofrämjande på din skola!

Novelltävling-1060x483

BESTÄLL ELLER LADDA NER VÅRA MATERIAL

Prata Om Alkohols metodmaterial är framtagna för att ge inspiration och praktiska tips till det hälsofrämjande arbetet med ungdomar. Samtliga material finns nedladdningsbara här på vår hemsida men du kan även beställa materialen i fysiskt format kostnadsfritt via Gratis i skolan. Du hittar länkar till respektive material nedan.

POA_Metodhäfte

PRATA OM ALKOHOLS METODBOK

Metodboken innehåller ett forskningsbaserat metodmaterial anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metodboken beställer du här.

POA_Novell

NOVELLSAMLING

I novellsamlingen presenteras de bästa bidragen från Prata Om Alkohols senaste novelltävling som äger rum en gång per år. Beställ den senaste novellsamlingen här.

POA-Stå upp, tänk själv

STÅ UPP, TÄNK SJÄLV!

Materialet är anpassat för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier och innehåller konkreta övningar. Stå upp, tänk själv beställer du här.

KAMPANJTÄVLING MOT ALKOHOL I TRAFIKEN

 

Nästa omgång av kampanjtävlingen startar september 2017. Tävlingen går ut på att elever i högstadiet och gymnasiet skapar egna kampanjer för att motverka alkohol i trafiken. Förstapris i tävlingen är 10 000 kr till klasskassan. Läs mer.

 

Det är elevernas kreativitet som bestämmer hur kampanjfilmen ska se ut och hur det ska uttryckas.

NOVELLTÄVLINGEN

 

2016 års tävling var tioårsjubileum för tävlingen. Novelltävlingen går ut på att elever individuellt skriver noveller på temat ungdom och alkohol, men priset går till hela klassen. Det går att lämna in fritt antal noveller per klass. Utöver priset på 10 000 kronor till klasskassan, publiceras samtliga noveller som tar sig till final i vår årliga novellsamling. Läs mer om tävlingen

Noveller

VÅR NOVELLSAMLING ÄR EN SUCCÉ

 

Vår novellsamling innehåller de bästa bidragen från Prata Om Alkohols senaste novelltävling på temat ungdom och alkohol. Novellerna är skrivna av ungdomar och  författarna bjuder på berättelser som med olika infallsvinklar tar sig an ämnet. Novellsamlingen har hittills beställts i 33 000 exemplar. Boken kan användas som reflektions- och diskussionsunderlag i klassrummet. Läs mer här.

Världen

VI FINNS I ÅTTA LÄNDER

 

Prata Om Alkohols metodmaterial har tack vare sin utformning och stora spridning uppmärksammats internationellt. Det har bland annat lett till att satsningen lanserats i flera länder, däribland Frankrike, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Danmark (Alkoholdialog), Finland (Puhutaan alkoholista), Estland (Räägime alkoholist), Lettland (Runajot par Alkoholu).

700000

Sedan starten 2006 har uppskattningsvis en halv miljon elever arbetat med Prata Om Alkohol

70 %

70 % av respondenterna tror att Prata Om Alkohol i stor utsträckning påverkar till ett bättre skolklimat

50 %

50 % av respondenterna tror att Prata Om Alkohol i stor utsträckning påverkar ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut

99 %

99 % av alla respondenter i vår undersökning rekommenderar Prata Om Alkohol till sina arbetskollegor

NOVELLTÄVLING

 

Prata Om Alkohols novellsamling handlar om hälsofrämjande arbete integrerad i svenskundervisningen. Utöver priset på 10 000 kronor till klasskassan, publiceras samtliga noveller som tar sig till final i vår novellsamling som kommer ut en gång per år.

Tummar4

SKOLVERKET OM PRATA OM ALKOHOL

 

Prata Om Alkohols metodmaterial presenteras i Skolverkets senaste genomgång av material för skolan om alkohol, narkotika, tobak och dopning. Prata Om Alkohol får höga betyg vad gäller målgruppsanpassning, dialogunderlag, socialt lärande och samverkan. Läs rapporten här.